Hypotheek altijd maatwerk bij scheiding

Wat gebeurt er met uw huis en hypotheek wanneer u gaat scheiden? Blijft u of uw partner in het huis wonen of gaan jullie verkopen?

We leggen fiscale gevolgen en mogelijkheden van geldgevers nader uit, waarbij advies altijd maatwerk is.

Persoonlijke advies

Uitgangspunt is dat gedwongen verkoop van de woning zoveel mogelijk voorkomen moet worden als dat kan. Daarbij bekijken we of een houdbare financiële situatie gecreëerd kan worden, ook als dat afwijkt van de normen die standaard bij een verstrekking gehanteerd worden. Een maatwerk beoordeling is altijd op zijn plaats en het duidelijk op een rij zetten van de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie.

Inkomenstoets

Een toets op basis van de werkelijke woonlasten en het huidige inkomen is daarbij een redelijk uitgangspunt. Toezichthouder AFM stelt dit en zet daarmee de deur op een kiertje voor geldgevers. Voor hypotheekaanbieders is het niet eenvoudig een balans te vinden in de te hanteren normen bij scheiding als diezelfde AFM juist de afgelopen jaren strengere normen verlangt om risico`s te voorkomen.

Nieuwe hypotheekregels

Het wijzigen van de fiscale regels speelt een belangrijke rol. Sinds 1 januari 2013 kunnen kopers geen aflossingsvrije hypotheek meer afsluiten. Ze zijn wettelijk verplicht om binnen dertig jaar hun hypotheek af te lossen, minimaal annuitair en daarom mag lineair ook. De maandlasten zijn hierdoor een stuk hoger dan bij aflossingsvrij. Aflossen is natuurlijk verstandig en uiteindelijk ben je er beter mee af, maar het moet financieel wel uit kunnen.

Gevolgen uitkoop

Stellen die nu uit elkaar gaan krijgen met die nieuwere hypotheekregels te maken. Als een van de partners in het huis wil blijven wonen, moet hij of zij de ander uitkopen. Dat deel moet volgens de nieuwere voorwaarden overgenomen worden, omdat het dan gaat om een nieuwe hypotheek. Dit is ook logisch omdat de helft van de woning van de ex partner gekocht wordt. Gelukkig werken veel geldgevers mee om voor dit hypotheekdeel de looptijd te verlengen naar 30 jaar, Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat dit toe.

Vervallen oude hypotheekregels

Indien de partner die de gezamenlijke woning verlaat niet hetzelfde jaar of het kalenderjaar erop een nieuwe woning koopt raakt deze volledig zijn of haar oude fiscale hypotheekregels kwijt. Dit geldt voor beide partners als de gezamenlijke woning verkocht wordt. Indien een hypotheek hoger wordt dan zijn de nieuwe regels altijd van toepassing voor dat leningdeel.

Fiscale hypotheekproducten

Onder fiscale hypotheekproducten verstaan we verzekeringen en rekeningen ten behoeve van de eigen woning waar in gespaard of belegd wordt, gebruikte afkortingen zijn KEW, SEW en BEW. Onlangs heeft de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst aandacht besteed aan de eerbiedigende werking van reeds afgesloten producten bij scheiding. Hierdoor is er meer duidelijk geworden en blijken de regels wat soepeler toegepast te mogen worden. Door het grote aantal aanbieders en producten is het niet te stellen dat het altijd mogelijk is om gehele of gedeeltelijke overdrachten binnen het bestaande product uit te voeren, de oplossing is dan ook vaak voortzetting in een nieuw product.

Hoe nu verder?

Wie in scheiding ligt doet er dus goed aan om een gesprek aan te gaan met de adviseur over de gevolgen en mogelijkheden voor zijn of haar hypotheek, zie ook ons Hypotheekplan.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op: 026 – 351 52 55 of contact.

Edwin R. Kemers
Onafhankelijk financieel adviseur en makelaar
Financieel echtscheidingsadviseur