Convenant

De vaststellingsovereenkomst bij scheiding wordt ook echscheidingsconvenant genoemd. PlannersDesk zorgt er voor dat alle mogelijke keuzes helder zijn en gemaakte afspraken correct vast gelegd worden om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.

Vaststellingsovereenkomst

Geen enkele scheiding verloopt zonder conflicten. Op sommige punten sta je echter zo ver uit elkaar dat het conflict erg groot wordt en officieel moet worden opgelost. Daarvoor is er een vaststellingsovereenkomst: een juridisch bindend document dat is gericht op de beëindiging van onzekerheden of een geschil. Een vaststellingsovereenkomst kan ook worden opgesteld ter voorkóming van een geschil.