Alimentatie

Iets anders wat moet worden vastgesteld bij scheiding, is de regeling voor alimentatie. Alimentatie is het geld dat de ene ex-partner aan de andere betaalt, opdat deze kan voorzien in het eigen levensonderhoud en/of dat van de kinderen. Alimentatie wordt berekend aan de hand van een groot aantal factoren.

Financiële overzichten

PlannersDesk maakt naast berekeningen voor partneralimentatie en kinderalimentatie ook berekeningen om het inzicht in de financiën te geven. De volgende financiële overzichten ontvangt u overzichtelijk in een PDF:

  • Vermogensopstelling met verdeling van vermogensbestanddelen
  • Kosten kinderen en kinderalimentatie
  • Co-ouderschapsmodule: ouders krijgen duidelijk inzicht in mogelijkheden
  • Berekening draagkracht en partneralimentatie
  • Jusvergelijking ter voorkoming onevenwichtige inkomens
  • Bruto en netto inkomen na scheiding
  • Behoefte volgens de Hof-methode
  • Besteedbaar inkomen tijdens huwelijk of samenwonen
  • Toetsingsinkomen en kindgebonden budgetten