Ouderschapsplan

Een scheiding is een nare ervaring voor kinderen, zij hebben er niet om gevraagd dat hun ouders uit elkaar gaan. Je wilt het beste voor ze, ook na de scheiding.

Daarom is een ouderschapsplan verplicht om alles zo goed mogelijk te regelen voor je kinderen.

Beleving scheiding door kinderen

Veel kinderen vermoeden al eerder dat er iets mis is. Maar als hun ouders uit elkaar gaan, is dat meestal toch een hele schok voor hen. Met veel onzekerheid en verwarring als gevolg. Kinderen vragen zich angstig af hoe het nu verder gaat en wat er allemaal nog meer kan veranderen. Of de scheiding misschien hun schuld is en wat ze dan kunnen doen om ervoor te zorgen dat het weer goed komt.

Kinderen kunnen lang blijven hopen dat ouders weer bij elkaar komen. Ook het gevoel dat ze voor een van beide ouders moeten kiezen kan lang blijven. De breuk tussen hun ouders bezorgt alle kinderen verdriet. Zelfs als ze blij zijn dat de ruzies ophouden.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document waarin wederzijds overeengekomen afspraken met betrekking tot de kinderen staan. Dit plan wordt door de rechter beoordeeld bij het indienen van het echtscheidingsconvenant. In een ouderschapsplan staan afspraken over:

  • het hoofdverblijf van je kind
  • de verdeling van de dagelijkse zorg
  • verdeling van de kosten en kinderalimentatie
  • praktische afspraken over spullen, vakantie en verjaardagen
  • communicatie en introductie mogelijke nieuwe partners

Opstellen ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan stel je in overleg op. Het wordt echter geschreven vanuit de huidige situatie, mogelijk schaaf je het later bij als je kind ouder wordt, er nieuwe partners mee gaan spelen of als er andere veranderingen zijn. Het vastleggen van concrete, gedetailleerde beslissingen over dagelijkse dingen (kleding, kapper, piercings) lijkt vooraf misschien overdreven. Maar het kan na een scheiding veel ellende voorkomen. Uit de praktijk blijkt dat geen of vage afspraken maken vaak tot misverstanden en conflicten leidt.

Ouders zijn verplicht hun kinderen te betrekken bij het ouderschapsplan. Kinderen zijn al heel jong goed in staat om hun belangen duidelijk te maken. Wel moeten ze te horen krijgen dat met hun mening rekening wordt gehouden, maar dat hun ouders uiteindelijk beslissen. Voorkomen moet worden dat een kind tussen beide ouders moet kiezen.

Hulp bij ouderschapsplan

Het is belangrijk om het ouderschapsplan vanuit de kinderen te schrijven. Omdat dit in een scheiding moeilijk kan zijn, is het prettig om een neutrale, professionele tussenpartij te hebben. Neem contact op met ons kantoor