Alimentatieverplichting en de termijn

Moet ik nu alimentatie ontvangen of betalen? En wat is de duur van de alimentatietermijn?

We leggen uit wat die alimentatie precies inhoudt en wat er komt kijken bij een alimentatieplicht.

Alimentatie

Na de scheiding bent u alleen financieel nog verplicht om voor elkaar te zorgen. Dat heet alimentatieplicht. Alimentatie is dus het geld dat de ene ex-partner aan de andere betaalt, opdat deze kan voorzien in het eigen levensonderhoud en/of dat van de kinderen. Alimentatie wordt berekend aan de hand van een groot aantal factoren. Wij maken naast berekeningen voor partneralimentatie en kinderalimentatie ook berekeningen om inzicht in de financiën te geven.

Hoogte alimentatie zelf bepalen

U en uw ex-partner mogen zelf afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. De afspraken moeten vervolgens wel in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd. Wanneer er sprake is van minderjarige kinderen, toetst de rechter altijd het overeengekomen bedrag. Een adviseur kan u helpen bij het maken van deze afspraken.

Alimentatiehoogte vastleggen door rechter

Wanneer u en uw partner samen niet uit de hoogte van het alimentatiebedrag komen, moet de rechter dit vastleggen. Een rechter hanteert verschillende criteria voor het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie en kinderalimentatie. Wanneer er niet volledig aan beide alimentatiebehoeften voldaan kan worden door de alimentatieplichtige, gaat de kinderalimentatie altijd voor de partneralimentatie.

Alimentatieduur

Wanneer er door u of de rechter geen afspraken zijn gemaakt over de duur van de alimentatie, gelden de wettelijke regels voor de duur van de alimentatieplicht. Deze wettelijke regels gelden ook wanneer u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en deze hebt laten beëindigen door een rechter. Wanneer dit buiten de rechter om gebeurt, moet u daar zelf afspraken over maken. Vanaf 1 juli 1994 gelden de volgende wettelijke termijnen voor de alimentatieduur:

Een periode van twaalf jaar wanneer er sprake is van een huwelijk met kinderen of wanneer een huwelijk zonder kinderen langer dan vijf jaar heeft geduurd.
Een periode van maximaal vijf jaar geldt als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en u samen geen kinderen heeft. De alimentatieduur is dan net zo lang als de duur van het huwelijk.

De termijn van de alimentatie gaat in op de dag dat de scheiding wordt opgenomen in de burgerlijke stand van de gemeente.

Duur van alimentatie verlengen

Mocht u de alimentatieduur willen verlengen, dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij een rechter. Dit moet binnen drie maanden nadat de alimentatieplicht is geëindigd. Belangrijk hierbij is dat u kunt aantonen waarom het onredelijk is dat de alimentatie stopt.

Nieuwe partner en alimentatie

Gaat uw ex samenwonen of trouwen en betaalde je alimentatie? Dan ben je hierdoor niet meer alimentatieplichtig. U zult dan wel hulp moeten inschakelen van een advocaat.

Nieuwe regels alimentatieduur

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de duur van partneralimentatie na een echtscheiding korter kan. Het plan van Bontes zou zijn om de alimentatietermijn terug te brengen van 12 naar 5 jaar. De meeste fracties steunen de gedachte van Bontes wetsontwerp, maar hebben wel moeite met de uitwerking. Bontes zou bijvoorbeeld te weinig rekening houden met de positie van ‘niet-werkende oudere partners’ bij een scheiding.

De kans dat zij na een lang huwelijk een baan vinden en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, is heel klein, denken onder meer VVD, PvdA en D66. Deze drie fracties werken nu aan een eigen wetsvoorstel om de alimentatietermijn te bekorten. In dit voorstel wordt rekening gehouden met de situatie van oudere partners. Waarschijnlijk maakt dit voorstel meer kans.

Hoe nu verder?

Wie in scheiding ligt, doet er goed aan om een gesprek aan te gaan met een adviseur over de gevolgen en mogelijkheden voor zijn of haar financiën. Ook wanneer bijvoorbeeld uw partner weigert om alimentatie te betalen. Zie ook ons Scheidingsplan.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op: 026 – 351 52 55 of contact.

Edwin R. Kemers
Onafhankelijk financieel adviseur en makelaar
Financieel echtscheidingsadviseur