Ondernemer

Een scheiding zet je leven op z’n kop maar je wilt natuurlijk wel dat je bedrijf gewoon blijft draaien.

Het is daarom verstandig zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de eventuele verdeling en de waardering van het bedrijf met een ondernemingsplan.

Verdeling van het bedrijf

Waarschijnlijk moet je bedrijf gewaardeerd en verdeeld worden. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is de standaard regel dat een bedrijf onderdeel van de te verdelen boedel is. Beiden hebben dus recht op 50%. Dit kan geld zijn of bijvoorbeeld aandelen. Afhankelijk van de ondernemingsvorm (bijvoorbeeld een eenmanszaak of BV) wordt invulling gegeven aan de daadwerkelijke verdeling. Als je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd gelden er andere afspraken.

Inkomen ondernemer

Voor het vaststellen van zowel kinder – als partneralimentatie is het inkomen van belang. Maar hoe hoog is nu het inkomen van een ondernemener? Een DGA mag zelf zijn of haar loon vaststellen, maar dat kan te hoog of te laag zijn gerelateerd aan de opbrengsten van de onderneming. De continuïteit van de onderneming mag bij de vastelling niet in gevaar te komen, hierdoor kan immers toekomstige alimentatie ook niet voldaan worden.

Beoordeling stukken

Met hulp van een specialist in echtscheidingen en ondernemingen kan inzicht en overzicht gegeven worden in de bedrijfsvoering en draagkracht. Het gaat om het beoordelen van de jaarstukken van de afgelopen jaren (met daarin de balans, de winst- en verliesrekening en toelichting inclusief kasstroomoverzichten, belastingaangiften en- aanslagen), maar ook stukken waarmee de verwachtingen voor de toekomst worden onderbouwd zoals concept jaarstukken en (liquiditeits-)prognoses.

Ondernemingsplan

Een echtscheiding verandert hoe dan ook je financiële situatie als ondernemer/DGA: je lasten worden hoger, misschien moet je alimentatie betalen en de pensioenregeling wordt anders. In een ondernemingsplan ondervang je deze veranderingen zodat je met een gerust hart verder kunt ondernemen. Neem contact op met ons kantoor.